Zmagazynuj i wykorzystaj więcej
wyprodukowanej energii